fbpx

Všeobecné obchodní podmínky pro konferenci MILCON

společnosti J.I.P. networking s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

Společnost J.I.P. networking s.r.o., IČ: 05895073, Holická 170/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, společnost zapsána v OR složka C 69790 vedená u Krajského soudu v Ostravě, dále také jen "Společnost", vydává tyto všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky upravují prodej záznamu konference MILCON, prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností J.I.P. networking s.r.o., konající se 25. dubna 2019 v Praze.

II. Prodej vstupenek

 • a/ Prodej a registrace jsou realizovány pouze prostřednictvím webu www.milcon.cz. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.
 • b/ Zájemce o koupi záznamu (“dále jen Navrhovatel”) podává závaznou objednávkou uskutečněnou prostřednictvím webu návrh na uzavření smlouvy o koupi záznamu na výše specifikovanou konferenci (dále jen “Objednávka záznamu”)
 • c/ Objednávkou záznamu dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.milcon.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
 • d/ Kupní smlouva o prodeji záznamu je uzavřena dokončením Objednávky záznamu Společností, a to zasláním potvrzením objednávky ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce záznamu.
 • e/ S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ
 • f/ Kupní cenu je třeba uhradit na základě vystavené zálohové faktury. Navrhovatel má možnost do 14 dní po zaplacení záznamu, pokud nebyl spokojen, požádat o vrácení peněz. Ty mu budou navráceny do třiceti dnů od podání žádosti (dále jen “Garance vrácení peněz”). Žádost musí být podána emailem na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  III. Cena záznamu

 • a/ Cena záznamu celé konference je 2999 Kč bez DPH (DPH 21%).
 • b/ Společnost může nabídnout podle svého uvážení slevu.
 • c/ Navrhovatel si může objednat záznam jen s jedním řečníkem. V takovém případě se cena sníží na třetinu výše uvedené částky.

  IV. Objednávka záznamu prostřednictvím webové stránky www.milcon.cz

 • a/ Za účelem objednávky záznamu je nutné uvést platné IČO společnosti a odeslat všechna data potřebná pro zálohové faktury a následně postupovat dle pokynů objednávkového systému.

  V. Účinnost všeobecných obchodních podmínek

 • a/ Pokud by se stalo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • b/ Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. srpna 2019.
 • c/ Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

  VI. Ochrana osobních údajů

 • a/ Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel záznamu tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností.
 • b/ Informace o rozsahu, způsobu zpracování a využití osobních údajů je přesněji specifikováno v samostatném souhlasu o zpracování osobních údajů pro potřeby GDPR.

  VII. Reklamační řád

 • a/ Díky garancím vrácení peněz a garanci platbě po konferenci není předpoklad jiného plnění reklamace. Přesto v případě využití reklamace nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  VIII. Závěrečná ustanovení

 • a/ Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.
 • b/ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 • c/ Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

Stáhněte si ebook MILCON zdarma a nenechte si ujít naše novinky.


Pošlete mi ebook zdarma.

Partneři konference


Generální partner
jip-pf.cz
Mediální partneři
kurzy.cz
iPodnikatel
Management News
Studium.cz
Partneři
cma.cz

Marek Chvátal
produkce
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


JIP networking s.r.o.
IČ 05895073
DIČ CZ05895073

Holická 170/47
HODOLANY
779 00 OLOMOUC 9

Sledujte nás
in f W